Jednocześnie informuję że zgodnie z art. 8.5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 882 ze zm.) wierzycielowi przysługuje prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w takim przypadku komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.